marți, 14 ianuarie 2020

2.1 Concepte generale de planificare a unui proiect

           În principiu, planul unui proiect refleca t modul în care se preconizeaz a realizarea efectiva a acestuia, de la faza de concep ie i pân la terminare. El trebuie sa cuprinda :- ce obiective trebuie atinse i în ce ordine;
                - ce act iuni trebuie întreprinse, care sunt condi ion rile dintre acestea, când trebuie ele s înceap i când trebuie s fie terminate;
                - costurile i resursele necesare diferitelor ac iuni preconizate;
                - nivelele de calitate impuse i criteriile de apreciere ale acesteia;
                - bugetul proiectului i programul de procurare a resurselor necesare; 
                - structura de repartizare a muncii i a responsabilit ilor defalcat pe fazele de dezvoltare ale proiectului i pe persoanele care r spund de conducerea i urm rirea proiectului. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu